FANDOM


St. Vallas stadskommun
St. Vallas kommun
Vallas kommun
(1862–2014)
Vallas kommunvapen
Vallas kommunvapen
CentralortSt. Vallas
Numera del avSécauhninehi

Vallas kommun var en kommun i Yurka. Centralort var St. Vallas. Kommunen bildades 1993 under namnet St. Vallas kommun, men 2003 togs "St." bort från namnet och kommunen blev Vallas kommun. Kommunen upplöstes 2014 för att gå upp i Sécauhninehi.

Historia Redigera

Indelning Redigera

Kommunens område vid upplösningen motsvarade socknarna: Backoytte, Ballas, Céza, Fégihnata, Götekrona, Hägsjö, Kapocityu, Kézahentih, Kiewmau, Kiewu, Kúxain, Júezaihe, Lindoytta, Néi, Nichel, Redenborg, Sánithau, Sézajna, Statmoil, Söderborg, Söderkroga, Södermo, Teníreh, Timråviken, Toyote, Transhög, Vallas, Vuenzai, Yéneuhan, Zal, Zuhn, Zxálatio, Övermo samt provinsen Gë Kapl Vesä och stadssocknen St. Vallas, samt nuvarande regionsamhällerna Backoytte, Ballas, Nichel, Statmoil och Vallas samt följande kyrkor:

och landskapen Nichelland och Zooväglandet.

Det fanns också 8 distriktsocknar: Ceduzni, Huerhsnasgsdai, Irwhengdai, Keujhsaduhnsa, Mount Gems, Pobmplca, Vallas Zoo (fram till 1878 Pieuanitt) och Övermo övre. Distrikten bildades 1861.

Borgerligt sett Redigera

1862 bildades landskommuner med motsvarande namn. 1930 bildas St. Vallas kommun och delar av St. Vallas stad uppgick därmed i kommunen. Den 22 oktober 1951 bytte Vuenzai landskommun namn till Backoyttes landskommun.

Kommunreformen 1952 innebar en hel del förändringar:

  • Zals landskommun slogs ihop med Nichel köping.
  • Kézahentih och Kúxains landskommuner slogs ihop med Backoytte köping.
  • Néi, Céza, Júezaihe, Yéneuhan och Tenírehs landskommuner slogs ihop med Kiewu landskommun.
  • Sánithau landskommun slogs ihop med Ballas stad.
  • Toyote landskommun slogs ihop med Statmoil köping.
  • Fégihnata landskommun slogs ihop med St. Vallas stad.
  • Vallas landskommun och Övermo landskommun slogs ihop med Redenborgs landskommun.
  • Transhög och Kiewmaus landskommuner slogs ihop med St. Vallas stad. Delar av Kiewmaus landskommun slogs ihop med Götekrona landskommun.

1954 uppgick Söderkroga landskommun i Redenborgs landskommun. 1973 ombildades Nichel köping, Backoytte köping, Ballas stad, Statmoil köping, Redenborg och Kiewu landskommuner till kommuner med motsvarande namn. St. Vallas stad ombildades samtidigt till St. Vallas stadskommun, och skulle först 1993 ombildas till kommun.

Lindoytta landskommun uppgick 1974 i Backoytte kommun. Götekronas landskommun uppgick samma år i Statmoil kommun. Redenborgs landskommun ombildades till en kommun ungefär samtidigt. Den 1 januari 1998 uppgick Backoyttes landskommun i Backoytte kommun. Samtidigt bildades Backoyttes statskommun. 2004 uppgick St. Vallas kommun i Vallas kommun. 2011 uppgick Statmoil kommun i Vallas kommun, och följdes 2014 av Nichel kommun, Backoytte kommun, Backoyttes statskommun, Ballas kommun, Hägsjö kommun och Kiewu kommun samt Redenborgs kommun.

Kyrkligt sett Redigera

1862 fanns Backoytte, Gemhög och St. Vallas församlingar, inklusive Allierad senatförsamling. 1904 bytte Allierad senatförsamling namn till Sánithau församling. 2002 uppgick Sánithau församling i Backoytte församling, och 2014 bytte Gemhögs församling namn till Transhögs församling. Den 1 januari 2015 bytte St. Vallas församling namn till Vallas församling, och uppgick dagen efter i Transhögs församling.

Kommunvapnet Redigera

Vallas kommun (och alla typer av kommuner som fanns inom dess område vid upplösningen) hade inget kommunvapen, men Backoyttes landskommun och Redenborgs kommun hade ett. Både Backoytte kommun och Ballas kommun hade egna flaggor.

Blasoneringar Redigera

Backoyttes landskommun: I ett fält av turkos en grön cirkel omringat av fem punkter av guld ovanför och sex nedanför.
Redenborgs kommun: I ett fält av silver en räv av purpur, däröver en ginstam av rött, belagd med en krona av grönt.

Orter 28 juni 2014 Redigera

Orter i alla kommuner i Sécauhninehi inklusive Redenborgs kommun:

Ort Folkmängd
St. Vallas

0Fel i uttryck: Oväntat tal.Fel i uttryck: Oväntat tal8 594 285

Zxálatio

0Fel i uttryck: Oväntat tal.Fel i uttryck: Oväntat tal2 845 834

Redenborg

0Fel i uttryck: Oväntat tal.Fel i uttryck: Oväntat tal100 585

Nichel

0Fel i uttryck: Oväntat tal.Fel i uttryck: Oväntat tal100 536

Hägsjö

0Fel i uttryck: Oväntat tal.Fel i uttryck: Oväntat tal100 275

Ballas

0Fel i uttryck: Oväntat tal.Fel i uttryck: Oväntat tal95 936

Backoytte

0Fel i uttryck: Oväntat tal.Fel i uttryck: Oväntat tal94 878

Statmoil

0Fel i uttryck: Oväntat tal.Fel i uttryck: Oväntat tal91 556

Kiewmau

0Fel i uttryck: Oväntat tal.Fel i uttryck: Oväntat tal10 576

Kiewu

0Fel i uttryck: Oväntat tal.Fel i uttryck: Oväntat tal10 574

Lindoytta

0Fel i uttryck: Oväntat tal.Fel i uttryck: Oväntat tal6 966

Toyote

0Fel i uttryck: Oväntat tal.Fel i uttryck: Oväntat tal6 482

Pobmplca

0Fel i uttryck: Oväntat tal.Fel i uttryck: Oväntat tal5 693

Timråviken

&&&&&&&&&&&&0478.&&&&&0478

Zal

&&&&&&&&&&&&0356.&&&&&0356

Sézajna

&&&&&&&&&&&&0325.&&&&&0325

Götekrona

&&&&&&&&&&&&0209.&&&&&0209

Keujhsaduhnsa

&&&&&&&&&&&&&094.&&&&&094

Huerhsnasgsdai

&&&&&&&&&&&&&078.&&&&&078

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki