FANDOM


Vachel Baid

Vachel Baid 2011

Svenska badhuset sågs i Swim Dead Part 1 of 9, Vachel Baid från Olkov's Farm Part 14 - Part 2

Vachel Baid (Svenska badhuset fram till 30 november 2010) är ett badhus i Jallas som ligger i Jallas kommun i Yurka. Badhuset hette tidigare Svenska badhuset, men sen bytte man namn till Vachel Baid den 30 november 2010 när Svbaid A/S såldes till Vachel Baid A/S. Från 2011 till januari 2012 slutade/började Zooväg 7 vid Vachel Baid. Sedan januari 2012 går dock Zooväg 7 till Fredizshcatzen och den gamla vägen har numera blivit Gurkväg 54 när Zooväg X vägarna avskaffades 2011.

Rsoa Jursi arbetade här från 1972 till 26 januari 2012 när han dog i sitt hus. Han var stallchef för Testcard Racing till hans död och Geho Limanu valdes som ersättare för honom. Den 13 juni 2012 köpte Thevmedia Vachel Baid A/S och det nerlagda (som hade sålts) Svbaid A/S så att de själva skulle bli bättre på sina arbeten.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki