FANDOM


Vachel Baid

Vachel Baid 2011

Svenska badhuset sågs i Swim Dead Part 1 of 9, Vachel Baid från Olkov's Farm Part 14 - Part 2

Vachel Baid (Svenska badhuset fram till 30 november 2010) är ett badhus i Jallas som ligger i Jallas kommun i Yurka. Badhuset hette tidigare Svenska badhuset, men sen bytte man namn till Vachel Baid den 30 november 2010 när Svbaid A/S såldes till Vachel Baid A/S. Från 2011 till januari 2012 slutade/började Zooväg 7 vid Vachel Baid. Sedan januari 2012 går dock Zooväg 7 till Fredizshcatzen och den gamla vägen har numera blivit Gurkväg 54 när Zooväg X vägarna avskaffades 2011.

Rsoa Jursi arbetade här från 1972 till 26 januari 2012 när han dog i sitt hus. Han var stallchef för Testcard Racing till hans död och Geho Limanu valdes som ersättare för honom. Den 13 juni 2012 köpte Thevmedia Vachel Baid A/S och det nerlagda (som hade sålts) Svbaid A/S så att de själva skulle bli bättre på sina arbeten.