FANDOM


Pukavik flygbild.PNG

Den här rondellen tillhör E22 tills slutet av 2014

Trafikplats Pukavik är en planerad trafikplats på E22. Den kommer att tillhöra sträckan Sölve–Stensnäs. Bygget kommer att påbörjas den 5 december 2011 klockan 14.30 och kommer att vara klart i slutet av 2014När?.

Information Redigera

Nästan allt är hämtat från Trafikverkets hemsida.
 • Vad: Bygga motorväg mellan Sölve-Stensnäs
 • Varför: för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten
 • Nuläge: Upphandling ev entreprenör klar
 • 1 1 11.svg Byggstart: 5 december 2011 klockan 14.30
 • Symbol thumbs up color.svg Klart: 2014
 • Längd: 15 km
 • Bredd: 19,5 m bred motorväg
 • Trafikplats: en vid Pukavik
 • Bullerskydd: 3 200 meter bullerskydd i form av vallar och plank
 • Broar: 20 nya broar
 • Antal fordon/dygn: 13 000
 • Entreprenör: Svevia
 • Total kostnad: 800 Mkr

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki