FANDOM


Rainbow liseberg

Rainbow var en åkattraktion på Liseberg som byggdes år 1983. Den togs bort från parken år 2008, efter att en olycka inträffat med attraktionen. Även på Borgbacken i Finland togs denna attraktion bort p.g.a säkerhetsrisk och eventuellt fabrikationsfel.

Attraktionen var tillverkad av Huss Maschinenfabrik, Tyskland.

Olyckan 2008 Redigera

Förlopp Redigera

Rainbow - Kraschad

Rainbow efter olyckan

Klockan 17.37 den 15 juli 2008 inträffade en olycka då sittplattformen på Rainbow kraschade i marken och plattformen böjdes i samband med kraschen. 19 personer fördes först till sjukhus med frakturer och skrubbsår. Samtliga ombordvarande skall sedan ha förts till sjukhus, och tre personer med allvarligare skador fördes till Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Rainbow 2008-07-15

Rainbow med ett träd i förgrunden

Orsak Redigera

Rainbow hade varit olycksfri fram till olyckan. Statens haverikommission valde att inte utreda vad olyckan berodde på. Liseberg bedömde efter olyckan att Rainbow skadats så mycket att den skulle tas ur drift permanent.

Orsaken till olyckan var ett brott i en svetsfog på den axel som håller plattformen horisontell. Enligt tillverkaren Huss Maschinenfabrik skulle den inspekteras efter 5 000 timmars drift. Rainbow var bara uppe i 3 500 timmar då olyckan skedde. Axeln var en del av en sluten enhet som Liseberg själva inte skulle, eller hade möjlighet att kontrollera. Den kontrollen kunde endast ske av tillverkaren. Efter olyckan stoppade tillverkaren driften av samtliga 40 attraktioner i världen av den här typen. Undersökningar visade att tillverkaren hade slarvat när delar bytts ut, vilket också var en av anledningarna till att Liseberg i april 2009 stämde tillverkaren.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki