FANDOM


Zooväg X1

Vägens sträcka som den var 2011

ThevmediaMap1

En delvis färdig karta över Kaplarna. Gurkväg 1 kan ses på kartan

Gurkväg 1 (fram till oktober 2011 Zooväg X1) var en gurkväg som började i Kaplarna i Yurka, passerarde Niceland, Kattlandet och slutade i Kattviken i Kattlandet.

2013 ströks vägen tillsammans med Gurkväg 9 och Gurkväg 18 från kartan, och vägen norr om Backoytte (till Kattviken) ska rivas i framtiden. Samtidigt har tätorten (Kapocityu) där vägen började försvunnit och blivit ersatt av skog och vägar istället. Idag följer Gurkväg 709 gurkvägen fram till Backoytte. En liten del av Gurkväg 606 går på Gurkväg 1's försvunna sträcka.

Sträcka Redigera

Kaplarna-Backoytte-(gräns Yurka-Niceland)-(gräns Niceland-Kattlandet)-(gräns Kattlandet-Niceland)-(gräns Niceland-Kattlandet)-Kattviken

Enligt Olkov Armiv skrevs inte tätortarna fram till Kattviken av någon anledning. Däremot fanns Backoytte med bland de ställen som vägen paserade.

Nummerhistoria Redigera

Hela vägen hette Zooväg X1 fram till oktober 2011, då man kom fram till att små vägar ska heta "gurkvägar". Därmed avskaffades Zooväg X-vägar. Samtidigt blev alla andra små vägar som hade Zooväg nummer eller Zooväg X nummer gurkvägar.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki