FANDOM


I alla länder i världen används hastighetsbegränsningar, även om fri fart förkommer på vissa vägar i ett fåtal länder. I artikeln Motorväg finns en lista på hastighetsbegränsningar på motorvägar i Europa, och för alla vägar i artikeln Hastighetsbegränsning.

I hela Europa och många andra länder används en rund förbudsskylt med röd rand och svarta siffror, som finns i FN:s konvention. De är oftast vita såsom övriga förbudsskyltar och gula i några länder, bland annat Sverige.

Utanför Europa kan de se helt annorlunda ut, som t ex i USA och Kanada som har fyrkantiga vita skyltar med text "Speed limit 55" och liknande och som inte har några som helst likheter med europeiska skyltar. I USA anges inte att hastigheten är i mph. I Kanada är enheten km/h och detta framgår på skyltarna. Australien och Kanada har haft km/h i åtskilliga år. Skyltar i Australien har en rund röd ring som i Europa, men det är är vanligt att de är fyrkantiga ändå och skiljer sig därmed från europeiska skyltar.

Enheten för hastighetsbegränsning är oftast km/h, men mph (miles/h) gäller i Storbritannien. Trots sin avvikande enhet är brittiska skyltar utformade efter europeiskt snitt och inget på skylten anger att enheten är mph istället för km/h. Irland gick över till km/h år 2005, och har "km/h" som text under siffrorna.

I de flesta länder finns var 10:e km/h som möjlig begränsning. Vissa länder kan ha var 20:e km/h, eller var 10:e upp till en viss gräns såsom 80 och sedan var 20:e.

Skyltarna som visas här är svenska men skyltarna uppfyller europeisk standard och ser likadana ut i hela Europa. En avvikelse är att vit bakgrund är vanligt, medan andra länder har gul bakgrund. Några länder såsom Frankrike, Norge, Spanien har gul bakgrund vid vägarbeten och vit annars.

50 km/h är standardgräns i tätbebyggda områden. I många europeiska länder är det vanligt att ha en upplysningsskylt om tätbebyggt område i stället.

Hastigheter mellan 70 km/h och 100 km/h är bashastighet utanför tätbebyggt område, vilket innebär att denna hastighet gäller då inget annat är beslutat eller skyltat. Upplysningsskylt om slut på tätbebyggt område eller slut på motorväg innebär denna hastighet.

Hastigheter mellan 110 km/h och 130 km/h gäller på de flesta motorvägar i Europa, vilket inte behöver skyltas om bashastighet tillämpas.

Skyltar med till exempel 5, 10, 15, 20 km/h som begränsning brukar sitta i industriområden, campingplatser och liknande privat mark. Dessa skyltar har inte stöd i svensk lagtext. De visar då företagets gräns som de anställda eller besökande ska följa.

Skyltar Redigera

I Sverige Redigera

I andra länder Redigera

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki